top of page

Hizmetlerimiz

 

Gelecek Stratejileri Ve Organizasyon Tasarımı

 

Uzun dönemli iş hedefleri ve stratejileri oluşturma danışmanlığının yanında bu stratejilere  en uygun cevabı verebilecek şirket organizasyon yapısı, insan kaynakları stratejileri, iş akış ve süreçleri ile  rol ve sorumlulukların belirlenmesine yardımcı oluyoruz.

Kültürel Dönüşüm

 

Kurum için iddialı ve dönüşümsel uzun ve orta vadeli stratejik hedeflerin belirlenmesiyle birlikte eylem planları hazırlama aşamasına paralel olarak, arzu edilen  yeni dönemin gerektirdiği iş ortamının, iş yapma şekillerinin gerekliliklerinin ve liderlik yetkinliklerinin tespit edilip yeni  şirket kültürüne geçişin de başlı başına bir değişim projesi olarak dikkatlice ele alınması ve hedeflenen sonuçlara ulaşabilmek ve sürdürülebilirliği sağlamak için zeminin buna uygun hale getirilmesi gereklidir.

İş toplantısı
Orta Kademe Ve Üst Yönetim Koçluğu / Mentorluğu

 

Şirket üst yönetim ekibi üyelerine ve üst yönetim rollerine hazırlanan orta kademe yöneticilerine bire bir ve kişiye özel kariyer mentorluğu / koçluğu ile profesyonel gelişimlerini destekliyoruz.

ATM işleme kullanan bir kadın
Ücret Ve Yan Fayda Yönetimi

 

Şirket stratejilerine uygun olarak sektör ve işgücü piyasası içinde rekabetçi pozisyonu geliştirmeye katkı sağlayacak şekilde ücret ve yan fayda politikalarının belirlenmesi, ödül ve prim sistemlerinin kurulması ve uygulamada koçluk ve rehberlik hizmeti veriyoruz.

İş toplantısı
Yönetim Kurulu / İcra Kurulu Danışmanlığı

 

Kurucusu veya hissedarı olduğu şirketin sonraki nesiller boyunca da faaliyetlerine başarılı bir şekilde devam etmesi için kurumsallaşma hedefi güden ve kurucuların/hissedarların aktif olarak işin içinde olduğu aile şirketlerinin bu hedefe ulaşmaları için rehberlik ve danışmanlık hizmeti veriyoruz.

Akış Şeması
Stratejik Planlama Ve Kurumsal Performans Yönetim Sistemi

 

Şirket vizyon ve stratejilerini oluşturma amacıyla hissedarlara ve üst yönetime rehberlik ve fasilitasyon, Stratejilerin yıllık iş hedeflerine dönüştürülmesi ve hedef kartı oluşturma, izleme ve değerlendirme sistem ve süreçlerin yapılandırılmasına destek oluyoruz.

iş görüşmesi
Çalışan Deneyimi Ve Entegre İnsan Kaynakları Sistemi Tasarımı

 

Şirket vizyon ve stratejilerini gerçekleştirmede ve şirketin başarısında en önemli sermaye şirketin insan kaynağıdır görüşünden hareketle bu sermayenin özenle korunması, geliştirilmesi ve geliştikçe artacak olan katkı ve çabanın da ödüllendirilmesi bağlılık ve uzun süreli işbirliği açısından oldukça önemlidir. Dolayısıyla, çalışanların kariyerleri boyunca çalıştıkları şirketlerde yaşayacakları günlük veya döngüsel deneyimlerin tümü  İnsan Kaynakları bölümü tarafından bütünsel olarak tasarlanıp, özenle uygulandığında ve yaptıkları katkılar karşılığında maddi ve manevi olarak ödüllendirildiğinde çalışanlar kendilerini değerli hissederler.

bottom of page