top of page

Gelecek Stratejileri Ve Organizasyon Tasarımı

Uzun dönemli iş hedefleri ve stratejileri oluşturma danışmanlığının yanında bu stratejilere  en uygun cevabı verebilecek şirket organizasyon yapısı, insan kaynakları stratejileri, iş akış ve süreçleri ile  rol ve sorumlulukların belirlenmesine yardımcı oluyoruz. 

Şirket vizyon ve stratejilerinin gerçekleşmesine yardımcı olacak şekilde:

  • İnsan kaynakları strateji ve hedeflerinin belirlenmesi

  • Şirket organizasyon yapısı, çalışma şekilleri ve iş süreçlerinin gözden geçirilerek yeniden tasarımı

  • Organizasyon yapısı içindeki rollerin ve sorumlulukların belirlenmesi

  • Organizasyondaki roller ve pozisyonlar için kritik yetkinliklerin belirlenmesi

  • Kritik roller ve pozisyonlar için yedekleme plan ve stratejilerinin oluşturulması

  • Kritik rollere hazırlık için üst yönetim kadrolarına ve yedekleme planındaki adaylar için kişiselleştirilmiş gelişim planı oluşturma

  • Kritik rollere hazırlanan orta kademe ve üst yönetim üyelerinin liderlik gelişimlerine destek olma hizmeti veriyoruz.

bottom of page