top of page

Stratejik Planlama Ve Kurumsal Performans Yönetim Sistemi

Şirket vizyon ve stratejilerini oluşturma amacıyla hissedarlara ve üst yönetime rehberlik ve fasilitasyon, Stratejilerin yıllık iş hedeflerine dönüştürülmesi ve hedef kartı oluşturma , izleme ve değerlendirme sistem ve süreçlerin yapılandırılmasına destek oluyoruz. Bu bağlamdaki hizmetlerimiz:

  • Hissedarlar ve üst yönetim ekipleriyle birlikte çalışarak  şirket vizyonu ve stratejilerinin belirlenmesine ve gözden geçirilmesine dönük danışmanlık ve fasilitasyon

  • Stratejileri yıllık iş hedeflerine dönüştürerek şirket hedef kartına, bölüm hedef kartlarına ve bireysel hedef kartlarına yayılım sürecinin tanımlanması ve bu amaçla yapılacak çalıştay ve toplantıların fasilitasyonu

  • Şirket ve bölüm hedeflerinin izlenmesi için dashboard ve göstergelerin oluşturulması, izleme ve değerlendirme süreci ve takviminin belirlenmesi ve hayata geçirilmesi

bottom of page