top of page

Ücret Ve Yan Fayda Yönetimi

Şirket stratejilerine uygun olarak sektör ve işgücü piyasası içinde rekabetçi pozisyonu geliştirmeye katkı sağlayacak şekilde ücret ve yan fayda politikalarının belirlenmesi, ödül ve prim sistemlerinin kurulması ve uygulamada koçluk ve rehberlik hizmeti veriyoruz.

Yapılandırılmış bir ücret ve yan fayda sistemi bulunmayan şirketler için sistem ve süreç tasarımı yapılması ve devreye alınması. kurumsal ve bireysel performansı ve bağlılığı pekiştirecek şekilde ödül ve prim sistemlerinin kurulması ve devreye alınması hizmetlerini veriyoruz.

bottom of page