top of page

Çalışan Deneyimi Ve Entegre İnsan Kaynakları Sistemleri Tasarımı

Şirket vizyon ve stratejilerini gerçekleştirmede ve şirketin başarısında en önemli sermaye şirketin insan kaynağıdır görüşünden hareketle bu sermayenin özenle korunması, geliştirilmesi ve geliştikçe artacak olan katkı ve çabanın da ödüllendirilmesi bağlılık ve uzun süreli işbirliği açısından oldukça önemlidir. Dolayısıyla, çalışanların kariyerleri boyunca çalıştıkları şirketlerde yaşayacakları günlük veya döngüsel deneyimlerin tümü  İnsan Kaynakları bölümü tarafından bütünsel olarak tasarlanıp, özenle uygulandığında ve yaptıkları katkılar karşılığında maddi ve manevi olarak ödüllendirildiğinde çalışanlar kendilerini değerli hissederler. 

Çalışanların şirketteki kariyer yolculukları süresince kendilerini değerli hissetmelerini sağlayacak şekilde, uçtan uca tüm insan kaynakları sistem ,süreç ve uygulamalarının çalışan deneyimi yolculuğu tasarımı şeklinde ele alarak önceliklendirilmesi ve kurgulanarak hayata geçirilmesini kapsar. Aşağıda örnek olarak verilen süreçlerin bu yaklaşımla ele alınarak kurgulanması ve devreye alınmasında destek oluyoruz.

 • Preboarding

 • İşe alım

 • Onboarding

 • Uyumlanma

 • Performans yönetimi ve ödüllendirme

 • Öğrenme ve gelişim

 • Kariyer hareketleri

 • Acil durum/ önemli gün ve anlar

 • Çalışan hizmetlerinden faydalanma

 • İşten ayrılma

 • Ayrılık sonrası ilişkiler

bottom of page