top of page

Yönetim Kurulu / İcra Kurulu Danışmanlığı

Kurucusu veya hissedarı olduğu şirketin sonraki nesiller boyunca da faaliyetlerine başarılı bir şekilde devam etmesi için kurumsallaşma hedefi güden ve kurucuların/hissedarların aktif olarak işin içinde olduğu aile şirketlerinin bu hedefe ulaşmaları için rehberlik ve danışmanlık hizmeti veriyoruz.

Sürdürülebilir bir başarı için şirketin kişiler yerine daha çok kurumsal bir yapı, organizasyon, sistem, süreçler , prensipler ve kurallar bütünü içerisinde uyumlu bir şekilde yoluna devam edebileceği ve nesiller boyu varlığını geliştirerek sürdürebileceği bir  yönetişim modelinin belirlenmesi ve hayata geçirilmesinde özellikle aile şirketleri sahipleri, hissedarları, yönetim ve icra kurullarına  danışmanlık vererek destek olmaya çalışıyoruz.

bottom of page